Cx & tekniq > Commissioning

Commissioning

Commissioning processen sikre at de krav der er til en bygnings funktion og performance bliver opfyldt. 

Commissioning processens værdi skabes ved at sikre beslutninger træffes på det rette grundlag og i overensstemmelse med de tværfaglige krav der er til et byggeri i dag. 

En commissioning processen kan være det bindeled der sikrer, kontinuitet i byggeriets faser og mellem dets aktører. 

For os handler det om at have overblikket over de mange elementer igennem hele byggeriet og sikre, at de alle de valgte løsninger kan integreres og i samspil give en afprøvet og testet bygning inden bygningen går i drift. 

Hvilke typer commissioning findes der? 

Der opdeles traditionelt i fire varianter af commissioning: 

  • Initial commissioning, hvor rådgiver er med fra starten af under udarbejdelse af kravspecifikationen og frem til idriftsættelse af bygningen.
  • Retrocommissioning, hvor en eksisterende bygning, der ikke har været gennem en commissioningproces, gennemgås.
  • Recommissioning for en eksisterende bygning, der har været gennem en tidligere commissioningproces, men har brug for en yderligere gennemgang.
  • On-going commissioning, hvor en tidligere commissioningproces holdes løbende vedligeholdt og optimeret. 

Commissioning er en nødvendighed hvis man skal have sin nye bygning BREEAM- eller DGNB-certificeret.


Cx & tekniq kan bistå dig hele vejen igennem med vores erfaring og ekspertise, hvor vi tilpasser vores indsats efter de behov du som kunde har og byggeriets omfang og kompleksitet.

Huller mellem disciplinerne forårsager:

  • Dårlig koordinering
  • Detaljer går tabt
  • Dyre ændringer undervejs
  • Forsinkelser 

Tag os med i processen 

Vi engagerer os 100% i commissioningprocessen. Hvis I vil høre mere om vores tilgang, så kontakt os og aftal et møde.

Links: 

BREEAM: https://tools.breeam.com/projects/index.jsp

DGNB: https://rfbb.dk/dgnb-certificering

https://webshop.ds.dk/preview/M273363


Tag fat i os…

Uanset om du har en opgave i
forbindelse med nybyggeri, igangværende installationer eller hvis du har brug for
sparring omkring energioptimering,
så tag fat i os på tlf. 4331 2620

Cx & tekniq © 2024
Udarbejdet af Hviid Digital