Cx & tekniq > Vores værdier

Vores værdier

I 2022 har vi valgt at skærpe vores faglige og professionelle profil. Vi har valgt et nyt navn: Cx & tekniq ApS og har på baggrund af et struktureret teamarbejde med deltagelse af alle medarbejdere defineret fire overordnede værdier for vores arbejde i Cx tekniq ApS.

Målet har været at sikre vores eget fokus på at den rådgivning vi yder i Cx & tekniq altid skal være af højeste kvalitet.

Frihed

”Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.” 

Det er store ord og første linje i artikel 1 i FN’s verdenserklæring. I Cx & tekniq vægter vi frihed så højt at det er en værdi i vores daglige arbejde. Det er vores frihed til at planlægge vores egne arbejdsdage. Friheden til at prøve noget nyt, tage nye opgaver ind, til at løse opgaver på nye og bedre måder – idet hele taget at gå nye veje. Vi har i Cx & tekniq taget en beslutning om at ville løse vores opgaver på bedst mulig måde og gerne gå ad nye veje, for eksempel ved at anvende mere effektive og energivenlige metoder. Vores frihed giver os en høj grad af fleksibilitet i forhold til vores kunder og valg af arbejdsmetoder. Det giver os samtidig en høj grad af ansvarsfølelse hos os hver især.

Frihed er frihed under ansvar og betyder ikke forandring for enhver pris, for vi tager altid hensyn til vores kolleger og kunder. Vi respekterer andres opgaveløsninger og kundeaftaler. Vi prioriterer altid  vores ressourcer for at sikre tilfredse kunder og søger via dialog at skabe de bedste løsninger i fællesskab.

Faglighed

Vores individuelle faglighed er vores stolthed i Cx & tekniq. Vi er fagligt højt kvalificerede til at understøtte de projekter vi er involveret i og alle de opgaver vi løser. Vi løser kun opgaver, hvor vi har de nødvendige kompetencer. 

Som virksomhed understøtter vi i Cx & tekniq vores medarbejderes faglighed. Der sker med sidemandsoplæring ved at være fælles om at løse opgaver for vores kunder og ved konstant at stille efter- og videreuddannelse til rådighed. Al vores faglige udvikling planlægges og gennemføres med størst mulig hensyntagen til kunder og kolleger. Målet er at vi altid fremstår kompetente, ansvarlige og professionelle. 

Når vi vægter fagligheden så højt, kan vi derfor også sige nej til at løse opgaver, hvor vi ikke har de nødvendige kompetencer. Det vigtigste er at vores kunder er tilfredse med vores rådgivning.

Udvikling

Det er vigtigt for os i Cx & tekniq at vi løbende udvikler os, både som virksomhed og som individualister. I NN vil vi også være kundernes fremtidige samarbejdspartner og det kræver stadig udvikling. Udvikling på alle planer kræver at vi skaber plads til nye idéer og husker at give hinanden konstruktiv feedback: ros og forslag til forbedring i en ligeværdig dialog. Udvikling er både i fagligheden, som er en selvstændig værdi, og personligt. Pippi er ofte citeret for at have sagt: ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. Det siger vi også i Cx & tekniq.

Vi har besluttet at det naturligvis er ærgerligt, men også udviklende at begå fejl, fordi vi lærer af dem og deler den nye viden med kolleger så læringen kommer vores øvrige samarbejdspartnere til gode.

Glæde

I Cx & tekniq har vi valgt at glæde er en selvstændig værdi. Glæde er en grundfølelse, en positiv og opløftende følelse. Glæde har den store fordel at den smitter. Det er vigtigt for os i Cx & tekniq at vi er glade for at gå på arbejde. Vi tror på at vi kan hjælpe hinanden til både arbejds- og personlig glæde ved at have positivt fokus på godt kollegaskab og trivsel på jobbet. Glæde som værdi betyder at vi forholder os positivt til hinanden til kunder og til opgaver.

Vi kan blive nødt til at træffe beslutninger der ikke i sig selv skaber glæde, men med vores positive tilgang kan vi sige positivt fra og kommunikere åbent og ærligt, så kolleger trods alt får en god oplevelse og føler sig trygge og at kunderne vender tilbage.

Tag fat i os…

Uanset om du har en opgave i
forbindelse med nybyggeri, igangværende installationer eller hvis du har brug for
sparring omkring energioptimering,
så tag fat i os på tlf. 4331 2620

Cx & tekniq © 2024
Udarbejdet af Hviid Digital