Cx & tekniq > Indregulering / balancering

Indregulering / balancering

Vi udfører indregulering af såvel brugsvandssystemer, ventilations samt varme, – og kølesystemer. Lige fra helt simple og små anlæg med én enkelt blandesløjfe til de store højteknologiske og komplicerede proces anlæg, er vi i besiddelse af de nødvendige ressourcer og værktøjer til at komme hele vejen i mål.  

Ved Indregulering, ”Balancering eller Indjustering”, forstås den måde hvorpå alle anlæggets komponenter bliver justeret til lige nøjagtig at yde den effekt, som er nødvendig i forhold til design og projektering, eller for at opretholde de specificerede krav til komforten. Hvis det drejer sig om brugsvand, så går indreguleringen på at mindske både vand, – og energispild. Det gøres bl.a. ved at levere det varme vand ved tapstedet indenfor 10 sekunder med den rette temperatur, og uden indhold af hverken biofilm eller Legionella bakterier.

Indreguleringen skaber bl.a.:

  • Bedre indeklima og komfort
  • Bedre driftsøkonomi
  • Mindre støjgener
  • Mindre energiforbrug
  • Ensartethed i fordeling og uden unødig ventetid.
  • Færre unødvendige servicebesøg

Der kan spares mange energikroner ved at få indreguleret et anlæg som er ude af balance. Det kan også være komforten der halter og som derfor skal rettes op. Mange gange ser vi anlæg som bruger alt for meget energi i forhold til det nødvendige. 

Ganske enkelt og kort fortalt, så er indregulering nøglen til fordeling af de til stede værende resurser på den mest hensigtsmæssige måde.

Tag fat i os…

Uanset om du har en opgave i
forbindelse med nybyggeri, igangværende installationer eller hvis du har brug for
sparring omkring energioptimering,
så tag fat i os på tlf. 4331 2620

Cx & tekniq © 2024
Udarbejdet af Hviid Digital