Cx & tekniq > Funktionsafprøvning

Funktionsafprøvning

Funktionsafprøvning af tekniske installationer i bygninger.

Vi er klar som bygherres uvildige kontrolinstans på tekniske installationer inden ibrugtagning af bygninger. 

Fra 1. juli 2017 er der udstedt krav om funktionsafprøvning på følgende bygningsinstallationer:

  • Ventilationsanlæg
  • Varme- og køleanlæg
  • Belysningsanlæg
  • Elevatorer

Se vejledning i BR 18 her. Cx & tekniq ApS yder rådgivning til udformning af installationer, så alle nødvendige parametre kan måles nøjagtig. Cx & tekniq ApS har desuden alt måleudstyr og en faglig teknisk erfaring, der er nødvendigt til gennemførelse af performance tests / funktionsafprøvning.

Tag fat i os…

Uanset om du har en opgave i
forbindelse med nybyggeri, igangværende installationer eller hvis du har brug for
sparring omkring energioptimering,
så tag fat i os på tlf. 4331 2620

Cx & tekniq © 2024
Udarbejdet af Hviid Digital